Bộ Trống Cơ Yamaha Jazz Drum RDP2F5 GM2F53A

Bộ Trống Cơ Yamaha Jazz Drum RDP2F5 GM2F53A

Bộ Trống Cơ Yamaha Jazz Drum RDP2F5 GM2F53A

Bộ Trống Cơ Yamaha Jazz Drum RDP2F5 GM2F53A

Bộ Trống Cơ Yamaha Jazz Drum RDP2F5 GM2F53A
Bộ Trống Cơ Yamaha Jazz Drum RDP2F5 GM2F53A

Chi tiết sản phẩm

  • Bộ Trống Cơ Yamaha Jazz Drum RDP2F5 GM2F53A
  • Mã sản phẩm: Bộ Trống Cơ Yamaha Jazz Drum RDP2F5 GM2F53A
  • Giá:
    14.650.000 đ
  • Lượt xem: 1104
  • Từ khóa:
  • Thông tin sản phẩm

Sản phẩm cùng loại

CYMBAL Zildjian ZP4PK

CYMBAL Zildjian ZP4PK

CYMBAL Zildjian ZP4PK

4.790.000 đ 5.000.000 đ
Bộ Trống điện tử Konix W760

Bộ Trống điện tử Konix W760

Bộ Trống điện tử Konix W760

1.000.000 đ
Tama Drum 7 PC - VK52-GXS

Tama Drum 7 PC - VK52-GXS

Tama Drum 7 PC - VK52-GXS

14.450.000 đ
Trống Tama bộ 5 - Tama Drum 5 Pcs

Trống Tama bộ 5 - Tama Drum 5 Pcs

Trống Tama bộ 5 - Tama Drum 5 Pcs

12.450.000 đ
Trống Yamaha Drum STAGE CUSTOM SBP2F5 (Đỏ mận)

Trống Yamaha Drum STAGE CUSTOM SBP2F5 (Đỏ mận)

Trống Yamaha Drum STAGE CUSTOM SBP2F5 (Đỏ mận)

31.000.000 đ
Trống Yamaha Drum STAGE CUSTOM SBP2F5 (Đen)

Trống Yamaha Drum STAGE CUSTOM SBP2F5 (Đen)

Trống Yamaha Drum STAGE CUSTOM SBP2F5 (Đen)

31.000.000 đ
Trống Tama Drum RM52KH6-WH

Trống Tama Drum RM52KH6-WH

Trống Tama Drum RM52KH6-WH

19.000.000 đ
Bộ Trống Jazz Drum Pearl Mini

Bộ Trống Jazz Drum Pearl Mini

Bộ Trống Jazz Drum Pearl Mini

4.750.000 đ
Bộ Trống Dàn Cơ Tama Rhythm Mate Drum Kit RH58H6-WR (Đỏ)

Bộ Trống Dàn Cơ Tama Rhythm Mate Drum Kit RH58H6-WR (Đỏ)

Bộ Trống Dàn Cơ Tama Rhythm Mate Drum Kit RH58H6-WR (Đỏ)

19.450.000 đ
Bộ Trống Dàn Cơ Tama Rhythm Mate Drum Kit RM50YH6-WR (Đỏ)

Bộ Trống Dàn Cơ Tama Rhythm Mate Drum Kit RM50YH6-WR (Đỏ)

Bộ Trống Dàn Cơ Tama Rhythm Mate Drum Kit RM50YH6-WR (Đỏ)

19.450.000 đ
Bộ Trống Dàn Cơ Tama Cocktail-Jam Drum Kit VD46CBCN-ISP (Xanh)

Bộ Trống Dàn Cơ Tama Cocktail-Jam Drum Kit VD46CBCN-ISP (Xanh)

Bộ Trống Dàn Cơ Tama Cocktail-Jam Drum Kit VD46CBCN-ISP (Xanh)

1.650.000 đ
Fanpage