Phần mềm & Thu âm

 Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen  Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen
3,900,000₫

Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen

Đặt hàng

3,900,000₫

 IOS STEREO MICROPHONE SHURE MV88/A-A  IOS STEREO MICROPHONE SHURE MV88/A-A
4,400,000₫

IOS STEREO MICROPHONE SHURE MV88/A-A

Đặt hàng

4,400,000₫

 Sound card Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen  Sound card Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen
2,950,000₫