Cáp, chân stand, dây strap, dây đàn

 Dây Đàn Electric Elixir 09/42  Dây Đàn Electric Elixir 09/42
270,000₫
 Dây Đàn Electric Elixir 11/52  Dây Đàn Electric Elixir 11/52
270,000₫
 Dây Đàn Ernie Ball 2223  Dây Đàn Ernie Ball 2223
165,000₫

Dây Đàn Ernie Ball 2223

Còn hàng

165,000₫

 Dây Đàn Ernie Ball 2224  Dây Đàn Ernie Ball 2224
165,000₫

Dây Đàn Ernie Ball 2224

Còn hàng

165,000₫

 Dây Đàn Ernie Ball 2227  Dây Đàn Ernie Ball 2227
165,000₫

Dây Đàn Ernie Ball 2227

Còn hàng

165,000₫

 Dây Electric Elixir 10/46  Dây Electric Elixir 10/46
270,000₫

Dây Electric Elixir 10/46

Còn hàng

270,000₫